FÄRGOMRÖRARE

Trilacks rostfria färgomrörare har mycket god omrörningskapacitet. Blandar alla lacktyper: zinkprimer, metallic liksom vanliga lacker. Även lämplig för kemikalielösningar.

Trilacks färgomrörare är konstruerade för att enkelt kunna föras ned i slutna 2″ sprundhål men kan även monteras på löst fatlock.

Finns i storlekar för behållare från 200 liter till 1.000 liter. Luftmotor alt. elmotor.

trip.omr2

AVDUNSTNINGSZON

Avdunstningszonen används till att suga upp avdunstat lösningsmedel från nymålat gods så att ångorna ej sprids i lokalen. Placeras lämpligen bredvid eller i närheten av sprutboxen.

Höjd: 2000 mm. Bredd: 1.500, 2000 eller 25000 mm.

Levereras monterad.

Tillbehör: Hjulstativ.

trip.avdz

DOSERINGSPUMP

Slangpump för droppdosering av lättflytande kemikalier. Doseringen kan steglöst varieras mellan 0,04 – 1,3 l/h eller mellan 0,2 – 2,0 l/h eller 0,3 – 3,0 l/h.

Doseringspumpens konstruktion gör det möjligt att exakt anpassa pumpen till önskat användningsområde och vätska. Lämplig för såväl koaguleringsmedel som skumdämpare. Doseringen sker direkt ur fat eller dunk och droppdoseras i sprutbox eller dylikt.

trip.dpump

EL-SKÅP

El-skåp för fläktar och belysning. Som tillval finns fördöjt frånslag vid ventilation.

trip.elsk