TRILACKS ANDREAE TORRFILTER

Ladda ner produktblad här >>
Andreae-HE-filter-plus-sid1
Andreae-HE-filter-plus-sid2

Andreae-standardfilter-sid1
Andreae-standardfilter-sid2

Andreaefiltret finns i Standard och HE+ utföranden. Filtren består av 2 skiljeväggar av veckad och perforerad papp som stöds av filtrens kanter. Konstruktionens stabilitet innebär att filtren kan appliceras utan stödjande kassetter. Filtren är miljövänligt tillverkade av återvunnen pappersmassa och går att kasta utan vidare destruktion.

Andreaefiltret är lätt att transportera, förvara och lagra. I leveransförpackningen är filtret hoptryckt till 1/10-del av sin verkliga storlek.

trip.andr.hog

trip.andr.3d
Partikelväg genom filter

trip.andr.tab

Mesh Filter här ovan är konventionellt nätfilter . De yttre förhållandena är konstanta. Andreaefiltret har en lång och flack kurva och förmår att under längre tid absobera de fasta partiklarna. 2-5 ggr längre tid.

Andreaefiltrets konstruktion gör att filtret är 2 till 5 gånger mer effektivt än ett konventionellt nätfilter. När stoftpartiklar väl har fastnat i Andreaefiltret kan de heller inte ge sig iväg som i konventionella nätfilter. HE+ filtret har dessutom en extra skiljevägg utförd i tunn polyester för nätfiltrering.

trip.andr.heorig
Avsikten med Andreaefiltrets konstruktion är att låta luft och luftburna partiklar irra runt på stora ytor. Partiklarna, tyngre än luften, fastnar oundvikligen till slut i något veck. Där blir partiklarna kvar och nya partiklar tillkommer.

trip.andr.bla
Ett fullmatat Andreaefilter innehåller 2-5 ggr mer stoft och partilklar än ett konventionellt nätfilter.

Filtret släpper heller inte stoft ifrån sig.

trip.andr.tab2 trip.andr.tab3