Idag har ultraljudstvätten blivit den mest moderna metoden för tvättning och rengöring av detaljer så som munstycke, pistolkroppar, pumpdelar mm. Med denna enkla metod eliminerar man mycket av den farliga hanteringen av lösningsmedel som annars är det vanligaste sättet vid rengöring av detaljer. I tvätten skapas högeffektiva vätskeströmmar samt vakumbubblor som imploderar när ultraljudet fortplantas. Detta avlägsnar smutspartiklar från ytorna, även i de minsta håligheter. De fyra faktorerna som bidrar till att det blir rent är, ultraljudsenergin som är den enskilt viktigaste faktorn i processen, vilken typ av tvättvätska man använder, temperaturen och såklart tvättiden. Allt beroende på vilken typ och hur mycket föroreningar som ska avlägsnas.
S 100 H

ES X-tra 550 basic

ES X-tra 550 basic_Deckel

Gruppenaufnahme mit Klappdeckeln

Gruppenaufnahme mit Legedeckeln

S 30 H mit Deckel 2

S 100 H

S 300 H mit Deckel 1

S 450 H mit Deckel