THINNERTVÄTTSKÅP – CLEAN / COMBI

Combiskåpet är avsett för blandning av t.ex. lack, förtunning och härdare. En väl balanserad ventilation med till- och frånluft ger en betryggande arbetsmiljö.

I Combiskåpet görs även nyansjusteringar och viskositetskontroller samt rengöring och kontroll av sprututrustning.

Utrymmet under arbetsbänken är väl ventilerat. Där ställes en dunk med ren tvättvätska och kopplas till den luftdrivna tvättpistolen. Plats finns också för en dunk där färgresterna kan tas tillvara och tillåtas härda/torka.

Combiskåpet finns i tre olika utföranden. Samtliga modeller har inbyggd tilluftslåda i skåpet, lysrörsarmaturer IP65 samt luftregulator med dubbla slangsatser (en för tvättpistol och en för sprutpistol.

trip.tab.combi

trip.cleanskap

FÄRGBLANDNINGSSKÅP – MIX

Mix färgblandningsskåp är en ljus och genomtänkt arbetsmiljö. Arbetsplatsen har väl avvägd till- och frånluft.

Underskåpen har fått extra god ventilation genom de stora luftspalterna i dörrarnas nederkanter.

Alla avställningsytor har spillkanter.

Demonterbar till-luftslåda är standard och är placerad i skåpets främre överdel. Mix färgblandningsskåp finns i 3 olika storlekar.

trip.tab.mix

trip.mixskap